ÉSZPÖRGETŐ PICIKNEK

0-1éves korig. Korai fejlesztés, konduktív pedagógiai fejlesztés.

 

ÉSZPÖRGETŐ KICSIKNEK

1-3éves korig. Korai beszédindítás, gyógypedagógia.

Megkésett beszédfejlődés komplex terápiája egyéni formában.

 

ÉSZPÖRGETŐ-KEZDŐKNEK 

3-4éves korig: Mozgás ,beszéd és általános képességfejlesztés a TKP módszer alkalmazásával , kiscsoportos formában, heti 1x45’.

 

ÉSZPÖRGETŐ-HALADÓKNAK

4-5 éves korig. A sikeres iskolai beváláshoz szükséges részképességek fejlesztése a TKP módszer alkalmazásával.

Mozgás, beszéd, szóbeli kifejező készség, artikuláció, finommotorika, figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése . Heti 1x45’.

 

 

ÉSZPÖRGETŐ-ISKOLA ELŐKÉSZÍTÖ

5-7éves korig. Az OVISULI foglalkozássorozat célja az Óvoda-Iskola közötti átmenet megkönnyítése, a sikeres iskolai beváláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése, írás-olvasás előkészítés, matematikai gondolkodás fejlesztése, kudarctűrés, feladattudat, feladattartás, figyelem monotónia tűrés kialakítása. TKP módszer alkalmazásával

 

OVI-SULI ALAP

 Hagyományos tanrendű iskolába készülőknek ajánljuk

Heti 1x60’

 

OVI-SULI KOMPLEX

 Ezt a típusú programot, azon gyermekek számára ajánljuk,akiknek képességstruktúrája valamely területen jelentős elmaradást mutat pl.: Grafomotoros éretlenség, Kommunikációs nehézség, Figyelem-koncentrációs probléma

Heti 1x90’

 

OVI-SULI EXTRA

 Elsősorban két tanítási nyelvű illetve idegen nyelvet emelt szinten oktató általános iskolába készülő gyermekek számára ajánljuk, tehetséggondozás céljából.

Heti1x90’

 

 

 LOGOPÉDIA

óvodások és kisiskolások számára

-         Megkésett, -akadályozott beszédfejlődés terápiája

-         Beszédészlelés, beszédmegértés terápiája

-         Pöszeség javítása

-         Diszlexia, Diszgráfia, Diszkalkulia terápia

-         Nyelvlökéses nyelés terápiája

 

 

 MOZGÁSFEJLESZTÉS - OKOSÍTÓ TORNA - TSMT

Kiegészítő terápia 3-7 éves korú gyermekek számára, az idegrendszer optimális működése érdekében.

 

TANULÁSI HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE

Különböző tanulási stratégiák megismerése és alkalmazása.

Ajánljuk iskolába készülőknek, felső tagozatba lépőknek, illetve 6 –és 8 osztályos gimnáziumba felvételizőknek

 

Tanulás Könnyítő Program 

A környezetünkben és az mai oktatási rendszerben felmerülő problémákból és az eddigi tapasztalatainkból arra a következtetésre jutottunk, hogy egy komplex módszer kidolgozására és alkalmazására van szükség. 

A módszerrel kapcsolatban a következő elvárások fogalmazódtak meg: 

 • fontos, hogy elősegítse a gyermek idegrendszeri érését (a különböző agykérgi funkciók összehangolása, hogy a magasabb szintű tanulási folyamatok beinduljanak, vagyis figyelme koncentráltabb lesz, gyorsabban tanul, és kevesebb hibát vét)
 • előmozdítsa a gyermekben a tanulási motivációt. Ezt kezdetben külső hatásokkal próbáljuk elősegíteni, de a cél az, hogy a belső motiváció is kialakuljon a tanulással kapcsolatban. 
 • Kutatások igazolják, hogy motivált agynál az idegrendszer gyorsabban reagál és elő tudja hívni a megfelelő tudását, és megtalálhatja a megoldást. A belső motiváció elősegíti az agy biokémiai folyamatát, a transzmitterek termelődését, melyek megléte alapvető az ingerek átvitelében.
 • igazodjon a gyermek életkori sajátosságaihoz, ezáltal szívesen végezze a gyermek.
 • vegye figyelembe a NAT által előírt követelményrendszert.

Alapelvünk: 

Azt feltételezzük, ha a gyermek felé olyan ingereket, mozgásokat és játékos gyakorlatokat közvetítünk, melyek megfelelnek a fenti kritériumoknak, a tanuláshoz szükséges alapvető képességeik érettebbé válnak, a külső motiváció segítségével pedig rávezetjük őket a tanulás örömére. Később ezek a funkciók kisebb ingerekre is aktivizálódnak, hétköznapi szinten úgy látjuk, hogy ráérez a siker ízére.

Mi is ez a TKP?

Egy olyan módszer melynek fő célja:

A tanulási motiváció előmozdítása, az idegrendszer érésének elősegítése, az alapvető tanulási képességek fejlesztése, az iskolai követelményrendszert, a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve játékos kihívást jelentő feladathelyzetekben a gyakorlati tudás megszerzése. 

További céljaink: 

 • matematikai képességek fejlesztése nagy mozgással, akadálypályával
 • mértékegységek fogalmának gyakorlati megtapasztalása sok kísérletezéssel
 • szövegértés, szövegalkotás fejlesztése érdekes motiváló játékokkal
 • problémamegoldó gondolkodás, kudarctűrő magatartás fejlesztése, alakítása
 • egészséges önbizalom fejlesztése, szorongás oldása 

 

Várható eredmények:

A gyermek tanulási motivációja látványosan nő, nem csak a fejlesztési órákon, hanem az iskolában is. Érdeklődőbbek lesznek, órai magatartásuk javul, tanulási eredményekben folyamatos fejlődés tapasztalható. Feladatmegoldó képességük javul, önbizalmuk pozitív irányba fejlődik! 

 

          

FIGYELEMKONCENTRÁCIÓ FEJLESZTÉSE

HOMLOKLEBENY TRÉNINGGEL

Óvodás-és iskolás gyermekek számára

A tanulás egyik elengedhetetlen része a figyelem. A figyelem az emberi tapasztalásban központi szerepet tölt be, az ingerek közötti szelektálást, az információfeldolgozást az adott helyeken, adott ingerekre irányítja. Vagyis, meg kell tudnom figyelni, majd később kiválasztani a már látott, tapasztalt dolgot, akkor is, ha rengeteg inger (külső zajok, képek, emlékek , mások mozgása, ceruza leesése,stb.) próbálja elterelni a figyelmet.

A figyelemnek több fajtáját különböztetjük meg:

 • spontán (akaratlan) figyelem:amikor figyelmünk hirtelen, önkéntelenül egy ingerre irányul. Önkéntelen figyelmet váltanak ki szokatlanul erős ingerek (erős fény, zaj , a szokatlan ingerek (jelmezes felvonulás), mozgó tárgyak (tollpihe)
 • szándékos (akaratlagos) figyelem:amikor a figyelmi tevékenység tudatos erőfeszítést igényel. Például ennek segítségével tudunk követni egy unalmas előadást, órát. Ebben az esetben a figyelem a feladattudatból táplálkozik.
 • automatikus figyelem:nem igényel tudatos odafordulást és erőfeszítést sem. gyakorlás révén alakul ki, és lehetővé teszi, hogy figyelmünket megosszuk, vagyis egyszerre több dologra tudjunk figyelni.
 • kitartó figyelem (éberség): komoly erőfeszítést igényel. Ilyen figyelemre van szükségünk egy probléma megértéséhez. 

Ezen kívül nagyon fontos sajátosságok még a figyelem terjedelme, tartóssága, megosztottsága és átvitele.

A figyelem fejlődésében 6-7 éves korban ugrásszerű változás következik be. Ezért a figyelem minőségi változása az iskolai alkalmasság egyik fokmérője is. A figyelem szabályozása az életkor növekedésével javul. A figyelem elégtelensége már korai életkortól tapasztalható, és tartósan fennmaradhat, és minden helyzetben megfigyelhető.

Szórt, felszínes figyelem (tartósságbeli probléma):

-Nem tudja elérni a figyelem összpontosításának azt a szintjét, amely a tanulás alapvető feltétele lenne.

-Gyakran izeg-mozog kezeivel vagy lábaival és fészkelődik a helyén.

-Figyelme könnyen megzavarható, minden kis inger elvonja a figyelmét.

-A figyelem működését nem tudja az eredményes tanuláshoz szükséges ideig fenntartani.

-Nehézségei vannak mások utasításainak követésében, még ha megérti is, és nem ellenkezik szándékosan.

-Többszöri ismétlés sem javít teljesítményén.

Figyelemfáradékonyság (intenzitásbeli probléma):

-A feladatok elején jó, aztán fokozatosan romlik a teljesítmény.

-Nehézségei vannak a figyelem fenntartásában munka vagy játék során.

-Képtelen a figyelem megosztására, vagyis nem tud gyorsan és megbízhatóan „kapcsolgatni”.

-A figyelem és a rövid idejű emlékezet működésének együttes problémája.

-A feladat végzése során elfárad, majd abbahagyja a feladatot.

A figyelem (túlzott) impulzivitása:

-Gyakran kiböki a választ, mielőtt a kérdés teljes lenne.

-Gyakran átpártol egy félkész munkáról egy másikra.

-Nehezen tud csöndben játszani.

-Gyakran megszakítja mások beszédét, illetve közbevág.

-Gyakran úgy tűnik, hogy nem figyel arra, amit mondanak neki.

-Gyakran elveszíti az iskolai és az otthoni munkához, illetve az egyéb tevékenységekhez szükséges dolgokat.

-Gyakran fizikai veszélyekkel járó tevékenységet végez, anélkül, hogy átgondolná lehetséges következményeit.

Homloklebeny gyakorlatok

Ezt a módszert arra fejlesztették ki, hogy segítsen kialakítani, kibontani azokat a képességeket, készségeket, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyermekek (és felnőttek) az iskolai feladatokban (életben) megfelelően teljesítsenek. Olyan strukturált gyakorlatokat csinálunk, amivel agyunk teljesítőképességét, rendszerező képességét, sebességét jelentősen javíthatjuk. Megtanítjuk figyelmüket egyszerre több dolgon hatásosan rajta tartani, vagy éppen a külső ingerek kizárásával egy dologra összpontosítani. A program során a mozgást, a beszédet és a gondolkodást kötjük össze olyan gyakorlatokkal, amik a homloklebenyünket intenzíven ingerlik és fejlesztik. Pozitív hatással vannak a gondolkodási folyamatokra az idegrendszeri hálózat megerősítésére, és új kapcsolatok létrehozására. A homloklebeny agyunk azon része, ami felelős, többek között, a gondolkodás, a tervezés, a problémamegoldás, a beszéd, az izomzat akaratlagos mozgatása, az érzelem és a személyiség bizonyos aspektusaiért, valamint a bejövő ingerek osztályozásáért.

A program hatására jelentősen javul a memória, a figyelem, és a mozgás összerendezettsége. Fejlődik az egyensúly és a testi-lelki rugalmasság. A gondolkodási folyamat összetettsége megnő, fokozódik a kreativitás.

Képesek leszünk gyorsabban, hatékonyabban változtatni és változni, igazodni a váratlan eseményekhez. Ez az idegrendszeri újrarendeződés segíthet abban, hogy a fent említett területek a lehető legharmonikusabban, optimálisan, nagy hatásfokkal működjenek, hozzásegítve az embert egy könnyebb, energetikusabb, sikeres élethez.